Nieuwsberichten

 De website van de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk) is ONLINE!!
www.erasmus-haarlem.nl

Hoera! Wij hebben een nieuwe naam!
OBS de Erasmus, basisschool voor
openbaar en vrolijk onderwijs!

Vanaf 1 juni 2015 voeren wij de naam OBS de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk). Gelegen aan de Erasmuslaan en met een prachtig gedachtengoed zijn wij erg blij met onze nieuwe naam! Wij dragen uit wat Erasmus ruim 500 jaar geleden al zei: een leven zonder boeken en zonder vreugde is niet leefbaar! Wij houden van boeken en vriendelijke en blije mensen! Laat iedereen vooral zijn wie hij/zij wil zijn en accepteer elkaar! Respecteer elkaar! En wij houden (net zoals Desiderius Erasmus) niet van oorlog, ruzie en pesten! Wij hebben ons gedachtengoed uitgeschreven in een mooie folder die u vindt in de school en de tekst op deze website! De website zal in de zomer van 2015 vernieuwd worden, net zoals de gevels van onze school! Dan zijn wij er na de zomervakantie helemaal klaar voor!

De Erasmus is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Erasmus wordt bezocht door 270 kinderen. Deze zijn verdeeld over dertien groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school.

Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Erasmus!

Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Bijna herfstvakantie!

Op maandag 19 oktober start de herfstvakantie in deze regio. De kinderen hebben vrij van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober! Na de herfstvakantie is het meteen de eerste dinsdag ONS GROTE ERASMUSFEEST, YEHEE!!

Gezellig, herfstig, lief en knus!

OBS de Erasmus wenst

alle kinderen en ouders

een heerlijke herfstvakantie, dus!

 

Voor in de agenda!

Maandag 12 oktober
Dinsdag 13 oktober
Dinsdag 13 oktober
Donderdag 15 oktober
Start afname drempelonderzoek groep 8
Voorstelling Bakkertje Bor voor de groepen 1 en M
Inloop avond groepen 1 – 8, 18 – 19 uur!
Start Sociale Vaardigheidstrainingen voor groep 3-8
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie!
Maandag 26 oktober
Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Woensdag 28 oktober
Vrijdag 30 oktober
Donderdag 5 november
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Maandag 16 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 november
Woensdag 25 november
Vrijdag 27 november
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Maandag 7 december
Woensdag 9 december
Dinsdag 15 december
Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
Brieven oudergesprekken mee met de kinderen
Erasmusje 6 mee met de kinderen (laatste X papier)
HET GROTE ERASMUS SCHOOLFEEST!!
3e Ouderraadvergadering
Luizencontrole in alle groepen
Strookjes oudergesprekken inleveren
Koffieochtend CITO toetsen ouders groepen 1 en 2
Studiedag! Alle leerlingen zijn vrij!
Erasmusje 7 alleen nog maar via Digiduif!
Sint Maarten!
Start eerste ronde oudergesprekken!
Bekendmaking leerlingenraad Erasmus
Erasmusje 8 mee met de Digiduif
4e Ouderraadvergadering
1e rapport mee naar huis groepen 2 t/m 8
Sinterklaas bezoekt de Erasmus!
Start van de CITO voorbereidingsperiode
Erasmusje 9 mee met de Digiduif
5e Ouderraadvergadering
Kerstdiner voor alle kinderen!
Opvoering kerst musical
De kerstvakantie is gestart, iedereen is vrij!
Kerstvakantie van vrijdag 18 december tot en met zondag 3 januari
Maandag 4 januari
Dinsdag 12 januari
Maandag 18 januari
Woensdag 20 januari
Wij gaan weer naar school!
Koffieochtend “Met sprongen vooruit” ouders groepen 1 en 2
Start CITO M afname
Voorleesontbijt op de Erasmus!

Hoera! Noah is geboren!

Hoera!! Juf Susan heeft op 5 oktober een zoontje gekregen! Hij heet Noah en met moeder en zoon gaat het uitstekend. Wij wensen de kersverse ouders heel veel geluk en gezondheid toe!

Pauze groepen 3 t/m 8 vanaf 12 oktober 2015

Vanaf maandag 12 oktober is er een verandering in de manier waarop wij de pauzes hebben ingericht voor de groepen 3 t/m 8. Waren de medewerkers van de Stichting Brood & Spelen eerst als pleinwacht aanwezig bij het buitenspelen van de kinderen, vanaf maandag 12 oktober zullen de medewerkers van Brood & Spelen aanwezig zijn bij het eten in de klassen. De kinderen zullen dan allemaal een half uur de tijd hebben om te eten, waarna zij een kwartier tot twintig minuten met de eigen leraar naar buiten zullen gaan. In de tijd dat de kinderen eten en rustig een film kijken of naar een voorgelezen verhaal luisteren, hebben de leraren tijd om een half uur pauze te houden. Wij hopen dat onze leerlingen op deze wijze rustiger zullen eten en ook rustiger zullen spelen op het bovenplein, waarna zij weer opgeladen aan het werk kunnen. In de maand november zullen wij een enquête uitzetten onder ouders en teamleden over de inrichting van de pauzetijden in het vijf gelijke schooldagen model.

Actie voor Syrië

Wat is er fantastisch ingezameld door ouders en bekenden van de school, echt fantastisch! Heel erg dank! Er zijn veel kleren ingezameld, toiletspullen, knuffels, speelgoed en er is geld opgehaald! Onze actie loopt nog tot en met vrijdag 16 oktober, daarna zullen wij zorgen dat de spulletjes en het geld bij de vluchtelingen komt. We hebben afgezien van ons oorspronkelijke idee om de spullen in tasjes te stoppen, omdat dit veel werk met zich meebrengt en onvoldoende effectief is.

DINSDAG 27 OKTOBER IS ONS SCHOOLFEEST!! Joehoe!

DigiDUIF, let op, let op!

Al maanden zijn wij aan het leuren om alle ouders DIGIDUIF-PROOF te krijgen! Een hele klus! Op dit moment zijn van de 251 leerlingen 182 ouders aangemeld bij Digiduif en 68 nog niet! Dat is ruim 72% die een account heeft aangemaakt, fantastisch!

28% heeft helaas geen account aangemaakt. Let op let op!

Tot en met vrijdag 30 oktober krijgen alle oudsten van de gezinnen de nieuwsbrieven nog mee op papier! Zowel per Digiduif als op papier!

Na maandag 2 november geen papier meer, alleen nog maar digitaal per Digiduif!

Er zal nog een klein stapeltje brieven op het folderrek liggen bij de ingang van de school, maar verder zult u het wat betreft de nieuwsbrief digitaal moeten doen! Wat zal ons dat veel kopieerkosten schelen, veel tijd en vooral veel papier. De bomen verkneukelen zich nu al op deze win-win situatie!
We hebben het nu zo vaak gevraagd en geschreven, we durven bijna niet meer. Maar daar komt ie nog 1 keer: Ouders die hulp nodig hebben met het DigiDUIF account maken en/of hun kind(eren) aan hun account koppelen, kunnen tijdens de inloopavond van 13 oktober tussen 18.00-19.00 uur hulp krijgen van meester Sander of juf Monique. Neem dan de brief met activeringscode en uw email inloggegevens mee. 

Basisschool de Erasmus: haalt het beste uit ieder kind!
Op de Erasmus halen wij het beste uit ieder kind! Maar hoe doen wij dat dan? Drie keer per jaar, in augustus, februari en juni, worden er groeps-besprekingen gehouden door de intern begeleiders met de leraren. In zo’n groepsbespreking staat steeds de leerling centraal en wordt de hele groep doorgesproken. De leraar beschrijft in een groepsplan voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling hoe het onderwijs in de groep aan alle leerlingen, met verschillende onderwijsbehoeften, is georganiseerd. Ook wordt besproken hoe de extra hulp en uitdaging worden georganiseerd, wie gaat wat doen en hoe kunnen wij het beste aan de onderwijsbehoefte van uw kind voldoen? Sommige leerlingen hebben voldoende aan de basisstof, die wordt aangeboden aan alle leerlingen van dat leerjaar. Sommige leerlingen hebben voor een bepaald vak behoefte aan ondersteuning en sommige leerlingen pakken de leerstof zo goed op, dat zij extra uitdaging nodig hebben in de vorm van pittig pluswerk. Er worden tijdens de groepsbespreking allerlei afspraken gemaakt over wie wat doet met welke kinderen en wanneer. Afgelopen week hebben juf Susan en juf Ayse voor de groepen 3-8 en juf Esther voor de groepen 1 en 2, uitgebreid gesproken met alle leerkrachten. Hier zijn weer mooie plannen en ondersteuningsroosters uit voortgekomen. Komende week (vanaf maandag 31 augustus) gaan alle extra ondersteuningsactiviteiten starten!
Ook juf Carla (motorische remedial teaching) en juf Gaby (logopedie en woordenschat) worden heel efficiënt ingezet en dragen maximaal bij aan een optimale ontwikkeling van uw kinderen. Ook zal juf Judith Motshagen weer extra hulp gaan geven voor begrijpend lezen, echt fantastisch! Door goed naar ieder kind te kijken en het goed te volgen en vervolgens ons onderwijsaanbod sluitend te maken, halen wij het beste uit alle kinderen!

Vakantierooster 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Mei vakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-2015
18-12-2015
29-02-2016
25-03-2016
25-04-2016
16-05-2016
18-07-2016

Laatste dag
25-10-2015
03-01-2016
06-03-2016
28-03-2016
08-05-2016
16-05-2016
28-08-2016

Studiedagen 2015-2016
Woensdag 23 september; donderdag 24 september; maandag 9 november; maandag 8 februari; dinsdag 9 februari; dinsdag 17 mei; woensdag 8 juni

Like ons op FB!

OBS de Erasmus heeft een nieuwe facebook pagina, u vindt ons als u zoekt naar OBS de Erasmus. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                 Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) OBS de Erasmus en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer? 

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: administratie.erasmus@spaarnesant.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700