Nieuwsberichten

 

Hoera! Wij hebben een nieuwe naam!
OBS de Erasmus, basisschool voor
openbaar en vrolijk onderwijs!

Vanaf 1 juni 2015 voeren wij de naam OBS de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk). Gelegen aan de Erasmuslaan en met een prachtig gedachtengoed zijn wij erg blij met onze nieuwe naam! Wij dragen uit wat Erasmus ruim 500 jaar geleden al zei: een leven zonder boeken en zonder vreugde is niet leefbaar! Wij houden van boeken en vriendelijke en blije mensen! Laat iedereen vooral zijn wie hij/zij wil zijn en accepteer elkaar! Respecteer elkaar! En wij houden (net zoals Desiderius Erasmus) niet van oorlog, ruzie en pesten! Wij hebben ons gedachtengoed uitgeschreven in een mooie folder die u vindt in de school en de tekst op deze website! De website zal in de zomer van 2015 vernieuwd worden, net zoals de gevels van onze school! Dan zijn wij er na de zomervakantie helemaal klaar voor!

De Erasmus is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Erasmus wordt bezocht door 270 kinderen. Deze zijn verdeeld over dertien groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school.

Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Erasmus!

Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Hoera!!! Wij gaan weer naar school!
Op maandag 17 augustus heten wij alle kanjers van de Erasmus weer van harte welkom! Ook alle nieuwe kinderen en kleuters die inmiddels 4 jaar zijn geworden, van harte welkom!
Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Ouders, meteen op maandag 17 augustus krijgt u de eerste nieuwsbrief mee, de spaarbrieven en de ouder enquete, wij gaan ervan uit dat u dit allemaal aandachtig leest! Fijn! Tot maandag, tot welkoms!

Leergierig, vrolijk en knus,

zien we jullie maandag allemaal weer op

de Erasmus! Van harte welkom!


Schoolfotograaf!
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf al op dinsdag 18 augustus om alle kinderen van de peuters tot en met groep 8 te laten fotograferen. DAT IS DUS MORGEN AL!!
Alleen van de broertjes en zusjes die op school aanwezig zijn worden foto’s gemaakt. Kleine kinderen die u thuis heeft, kunnen wij helaas niet meer op de foto zetten. Op deze dag hoeven de kinderen geen gymkleren mee te nemen, want de gymles vervalt. We hopen dat alle kinderen komen met hun mooiste glimlach om er een stralende foto van te maken!

Voorgevel van de school
Zoals u misschien al heeft gezien is de naam van de school aan de wegzijde helemaal mooi gemaakt. De gevel aan het kleuterplein krijgt eerst een nieuwe plaat en dan de nieuwe naam en het logo van onze school. Dan is de uitstraling van beide scholen aan hetzelfde plein vrolijk, strak en kleurrijk, hoe goed kan het zijn? 

Met spoed “toiletouder” gezocht!  

Wij zijn op zoek naar iemand die elke dag tussen 11.00- 12.00 uur alle toiletten extra schoonmaakt tegen een vrijwilligersvergoeding. Hygiene staat bij ons hoog in het vaandel! Aan het einde van iedere dag worden door onze reguliere schoonmakers alle toiletten gereinigd, maar een keertje extra tussen 11 en 12 uur, stellen wij erg op prijs om alles fris en schoon te houden! Heeft u interesse? Loopt u even naar juf Ruscha!

Juf Ruscha heeft een nieuw kantoor
In de zomervakantie is er een kleine verbouwing geweest! De muur tussen het oude kantoor van juf Ruscha en het lokaal 1d is doorgebroken. Na de vakantie start hier groep Dolfijnen van SKOS en nemen wij als school de oude ruimte van hun in gebruik. Voordeel voor de school is dat wij dan 4 kleutergroepen op een rijtje hebben en er in het nieuwe lokaal 1a zeker 25 leerlingen les kunnen hebben. Ook de PSZ aan het plein heeft als voordeel dat zij een eigen in en uitgang hebben en ouders niet meer hoeven aan te bellen bij de basisschool om naar binnen te kunnen of de peuters op te halen. Juf Ruscha is verhuisd naar het kantoor achterin de school, tegenover groep 7a en 7b.

Ouderinformatie avond op 25 augustus
Noteert u het ook alvast in uw agenda? Op dinsdag 25 augustus is de informatieavond voor de groepen 1 tot en 8. Wij houden u nog op de hoogte in een aparte brief over de exacte tijden. De avond start in de aula waarbij juf Ruscha u informatie zal geven over de ambities en de ontwikkelingen binnen onze school. Daarna is er tijd om kennis te maken met de groepsleerkracht van uw kind en wordt belangrijke informatie over de jaargroep van uw kind vermeld. Het is erg belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd bent over wat wij doen op school en wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten. Kom allen dus! Wij hopen u te zien op 25 augustus, tot dan! 

Leerlingenraad op de Erasmus!
Naast een fantastische ouderraad wordt dit jaar op de Erasmus een leerlingenraad opgestart. Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen inspraak op school hebben. Door mee te denken over het ‘reilen en zeilen’ op hun school, voelen ze zich meer betrokken en wordt de school iets meer van henzelf. De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen en ze met anderen bespreken, activiteiten organiseren en met projecten meedenken. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingen uit deze groepen worden geïnformeerd en kunnen zich verkiesbaar stellen. Na de stemronde houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen wij u kennis laten maken met de Erasmus leerlingenraad. De Erasmus leerlingenraad wordt aangestuurd en begeleid door juf Ayse. 

Engels vanaf groep 5
Vanaf groep 5 bieden wij structureel Engelse lessen aan aan de kinderen onder schooltijd. Wij werken volgens de interactieve en digitale methode ‘Take it Easy’. Deze methode maakt gebruik van het digitaal schoolbord en bestaat uit concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Engels volgens een gestructureerd en didactische opbouw. Door de kinderen succeservaringen te laten opdoen wordt het enthousiasme en de motivatie om het Engels te leren vergroot. So, lets get’s started! 

Frans vanaf groep 6
Facultatief bieden wij in groepen 6 en 7 Franse lessen aan. De lessen worden gegeven door onze meester Neset en wel na schooltijd. U wordt hier nog nader over geïnformeerd. Leerlingen geven vanuit het Voortgezet Onderwijs aan ons terug dat zij echt een voorsprong hebben in de brugklas, fantastisch!

Leerdictees
Al een aantal jaren werken wij vanaf groep 4 tot en met groep 8 met de leerdictees.
Sinds vorig schooljaar heeft groep 3 ook meegedaan aan het leerdictee, en dat is zo goed bevallen dat besloten is om vanaf februari de groepen 3 ook het dictee af te nemen.
De leerdictees helpen bij het aanleren van een huiswerkhouding en hebben een opbouw in moeilijkheid en structuur. Het leerdictee bestaat vanaf groep 4 uit woorden en zinnen, waaronder ook één spreekwoord. Elke maandag wordt het leerdictee door de leerkracht uitgedeeld en besproken. De leerlingen nemen het leerdictee op maandag mee naar huis en op vrijdagochtend wordt het dictee afgenomen in de klas. Als ouder kunt u het dictee mondeling of schriftelijk overhoren en oefenen met uw kind. U krijgt met het eerste leerdictee een blad met huiswerktips voor het oefenen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, gaat u even naar de leerkracht van uw kind. 

Vakantierooster 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Mei vakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-2015
18-12-2015
29-02-2016
25-03-2016
25-04-2016
16-05-2016
18-07-2016

Laatste dag
25-10-2015
03-01-2015
06-03-2016
28-03-2016
08-05-2016
16-05-2016
28-08-2016

Studiedagen, alle kinderen zijn volgend schooljaar ook vrij op:
Woensdag 23 september; donderdag 24 september; maandag 9 november; maandag 8 februari; dinsdag 9 februari; dinsdag 17 mei; woensdag 8 juni

Formatie 2015-2016

Alle kinderen in de school hebben vanmorgen gehoord welke juf/meester er volgend jaar in welke groep staat. Vanavond beginnen de oudergesprekken en hoort u ook bij wie uw kind in de groep komt. Er is een aantal veranderingen het komende jaar!
Leest u deze informatie s.v.p. zorgvuldig door! Mocht deze indeling vragen bij u oproepen, wilt u iets weten of iets kwijt? Loopt u even naar juf Ruscha of juf Susan, zij helpen u graag!

KLEUTERS 1.2
1. Wij gaan volgend jaar draaien met gescheiden groepen 1 en 2. Voorheen hadden wij altijd de groepen 1 en 2   door elkaar, maar komend jaar is het besluit genomen om de kinderen van een leeftijdsgroep in een groep te   plaatsen, dat heeft ook vele voordelen. Beide systemen hebben overigens voordelen. Maar werken met homogene  groepen heeft voor ons op dit moment de voorkeur, we kunnen op deze manier zorgvuldiger onderwijs op maat   bieden, we zijn nog beter in staat om ieder kind echt te geven wat het nodig heeft.
2. We starten met vier kleutergroepen, twee groepen 1 en twee groepen 2! Groep 1a en 1b, groep 2a en 2b. Deze   groepen zijn tegen de zomer van 2016 allemaal rond de 25 leerlingen.
MIDDENBOUW 3.4.5
3. We starten met twee groepen 3, groep 3a en groep 3b.
4. Groep 4 blijft een groep met twee fulltime leerkrachten.
5. Groep 5 blijft gesplitst, groep 5a en groep 5b en zullen geplaatst worden in de boven ruimte aan het plein.

BOVENBOUW 6.7.8
6. Groep 7 blijft gesplitst en deze groepen blijven beneden. Groep 6a wordt groep 7b en groep 6b wordt groep   7a, zodat de leerlingen van lokaal wisselen.
7. Groep 8 wordt weer samengevoegd tot een groep. 

Spaarnesant benoemt nieuwe bestuurder

De raad van toezicht van Stichting Spaarnesant te Haarlem heeft besloten de heer Marten Elkerbout (57) per 1 augustus 2015 te benoemen als bestuurder van Spaarnesant. De heer Elkerbout is unaniem voorgedragen door de benoemingsadviescommissie, die bestond uit twee leden van de raad van toezicht, de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee schooldirecteuren, de waarnemend bestuurder en een teamleider vanuit het stafbureau. De heer Elkerbout heeft ruime management- en bestuurlijke ervaring binnen het voortgezet onderwijs. Hij is tot 1 augustus 2015 rector van het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en bestuurslid van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), waarbij leiderschap, daadkracht en verbinding als zijn sterke competenties naar voren komen. De raad van toezicht is blij met de benoeming. De heer Elkerbout heeft een sterke passie voor het openbaar onderwijs en een inspirerende visie op de ontwikkelingen in het onderwijs. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de heer Elkerbout snel thuis zal zijn in primair onderwijs. Met de heer Elkerbout kunnen Stichting Spaarnesant en de Spaarnesant scholen zich verder ontwikkelen als een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving voor de leerlingen en een professionele werkomgeving voor de leraren en de medewerkers. Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Onder de stichting ressorteren 15 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De kernactiviteit is het verzorgen van openbaar primair en speciaal (basis) onderwijs in de gemeente Haarlem. Daarnaast heeft Stichting Spaarnesant nevenvestigingen van de scholen voor speciaal onderwijs in Heemskerk en Hoofddorp. Er werken ruim 900 mensen bij de stichting ten behoeve van het onderwijs aan ongeveer 6800 leerlingen. Stichting Spaarnesant maakt onderdeel uit van drie samenwerkingsverbanden: PO Zuid-Kennemerland, PO Haarlemmermeer en VO Zuid-Kennemerland

DigiDuif 

Alle ouders hebben een brief gehad via school van Digiduif. In deze brief staat precies hoe u zich moet aanmelden bij Digiduif. Doet u dit zo spoedig mogelijk. Hebt u hulp nodig? Laat het ons weten, we helpen u graag! We willen graag dat alle ouders z.s.m. te bereiken zijn via DigiDuif! Kijkt u ook eens naar de instellingen, u kunt aanvinken dat u wilt dat andere ouders uit de groep van uw kind uw contactgegevens kunnen zien.
Wilt u dit niet, dan deze mogelijkheid niet aanvinken!

Like ons op FB!

OBS de Erasmus heeft een nieuwe facebook pagina, u vindt ons als u zoekt naar OBS de Erasmus. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                 Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) OBS de Erasmus en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer? 

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: administratie.erasmus@spaarnesant.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700