Nieuwsberichten

 

Hoera! Wij hebben een nieuwe naam!
OBS de Erasmus, basisschool voor
openbaar en vrolijk onderwijs!

Vanaf 1 juni 2015 voeren wij de naam OBS de Erasmus (voorheen de Piramide Meerwijk). Gelegen aan de Erasmuslaan en met een prachtig gedachtengoed zijn wij erg blij met onze nieuwe naam! Wij dragen uit wat Erasmus ruim 500 jaar geleden al zei: een leven zonder boeken en zonder vreugde is niet leefbaar! Wij houden van boeken en vriendelijke en blije mensen! Laat iedereen vooral zijn wie hij/zij wil zijn en accepteer elkaar! Respecteer elkaar! En wij houden (net zoals Desiderius Erasmus) niet van oorlog, ruzie en pesten! Wij hebben ons gedachtengoed uitgeschreven in een mooie folder die u vindt in de school en de tekst op deze website! De website zal in de zomer van 2015 vernieuwd worden, net zoals de gevels van onze school! Dan zijn wij er na de zomervakantie helemaal klaar voor!

De Erasmus is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Erasmus wordt bezocht door 270 kinderen. Deze zijn verdeeld over dertien groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school.

Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Erasmus!

Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Lieve mensen,

De zomervakantie duurt tot en met zondag 16 augustus! Op maandag 17 augustus is de school weer open! Op dinsdag 18 augustus hebben we meteen bezoek van de schoolfotograaf, hoe leuk is dat? Allemaal uitgeruste kinderen op de foto!

Wij danken alle ouders voor de positieve bijdrage aan dit afgelopen jaar, het was weer een TOP jaar! Wij wensen iedereen een hele vrolijke en zonnige zomervakantie!!

Tot 17 augustus, tot welkoms, tot dan!

Vakantierooster 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Mei vakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
19-10-2015
18-12-2015
29-02-2016
25-03-2016
25-04-2016
16-05-2016
18-07-2016

Laatste dag
25-10-2015
03-01-2015
06-03-2016
28-03-2016
08-05-2016
16-05-2016
28-08-2016

Studiedagen, alle kinderen zijn volgend schooljaar ook vrij op:
Woensdag 23 september; donderdag 24 september; maandag 9 november; maandag 8 februari; dinsdag 9 februari; dinsdag 17 mei; woensdag 8 juni

Wij nemen afscheid. . . .
Wij nemen afscheid van alle kanjers van groep 8, met een snik en een traan laten wij deze groep gaan! Heel veel geluk op de volgende school! Helaas nemen wij ook afscheid van een aantal kinderen, die naar een andere school gaan! Wij wensen alle kinderen en ouders heel veel succes op hun nieuwe school en in hun nieuwe huis! Ook nemen wij afscheid van juf Ilona, juf Ilona gaat werken op een andere school van Spaarnesant. Wij wensen haar heel veel geluk.
Wij nemen afscheid van Irene Kulk, moeder van Shirley Kulk, die dit jaar uitstroomt naar het Voortgezet Onderwijs. Irene is de afgelopen 10 jaar lid geweest van onze ouderraad en heeft zich enorm ingezet voor het schoolsparen. Irene heeft toegezegd dat zij op vrijdag in het komende jaar graag nog komt helpen met schoolsparen, dus we gaan haar nog wel zien in de school! Irene, heel erg dank voor alles! Ook nemen we afscheid van een ander ouderraadslid, Tabitha Gruijters! Tabitha hebben wij op onze school in vele rollen meegemaakt. Behalve ouder, was zij ook een gewaardeerd ouderraadslid, heeft zij pauzevervangingen gedaan en stage gelopen op onze school. Wij nemen hiermee ook afscheid van Danny (volgend jaar groep 5) en Ryan (volgend jaar groep 3). Wij wensen Tabitha en haar gezin heel veel geluk in België!

Wij heten van harte welkom!
Wij heten van harte welkom de nieuwe kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden! Ook heten wij van harte welkom de nieuwe kinderen die van andere scholen bij ons instromen. Voor de afdeling personeel start op maandag 17 augustus mevrouw Sandra de Feber als onderwijsassistente. Sandra komt van een andere basisschool en zal ons kleuterteam komen versterken, wij heten haar van harte welkom. Ook zal bij ons komen werken mevrouw Simone van Donselaar. Simone is leerkracht en gaat onze leerlingen van de midden en bovenbouw extra ondersteunen voor de vakken rekenen en begrijpend lezen, wij heten haar van harte welkom!

Fijne Ramadan gewenst!

Op donderdag 18 juni start voor moslims over de hele wereld de Ramadan. De Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender, de vastenmaand die ieder jaar weer terugkomt.
Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en dank voor alles wat men gekregen heeft in dit leven. De Ramadan leert de mensen zelfdiscipline en moslims voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. De maand Ramadan begint als twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten, wordt er samen gegeten. Ramadan is voor moslims de gezelligste maand van het jaar. Kinderen beginnen rond hun twaalfde jaar met af en toe een paar dagen mee te doen. Ramadan verschuift ieder jaar met zo’n 12 dagen. Dit jaar start de Ramadan half juni en wordt afgesloten met het kleine feest, het Suikerfeest wat dit jaar half juli zal vallen. OBS de Erasmus wenst alle gezinnen die meedoen aan de Ramadan een hele fijne en goede maand toe!

Formatie 2015-2016

Alle kinderen in de school hebben vanmorgen gehoord welke juf/meester er volgend jaar in welke groep staat. Vanavond beginnen de oudergesprekken en hoort u ook bij wie uw kind in de groep komt. Er is een aantal veranderingen het komende jaar!
Leest u deze informatie s.v.p. zorgvuldig door! Mocht deze indeling vragen bij u oproepen, wilt u iets weten of iets kwijt? Loopt u even naar juf Ruscha of juf Susan, zij helpen u graag!

KLEUTERS 1.2
1. Wij gaan volgend jaar draaien met gescheiden groepen 1 en 2. Voorheen hadden wij altijd de groepen 1 en 2   door elkaar, maar komend jaar is het besluit genomen om de kinderen van een leeftijdsgroep in een groep te   plaatsen, dat heeft ook vele voordelen. Beide systemen hebben overigens voordelen. Maar werken met homogene  groepen heeft voor ons op dit moment de voorkeur, we kunnen op deze manier zorgvuldiger onderwijs op maat   bieden, we zijn nog beter in staat om ieder kind echt te geven wat het nodig heeft.
2. We starten met vier kleutergroepen, twee groepen 1 en twee groepen 2! Groep 1a en 1b, groep 2a en 2b. Deze   groepen zijn tegen de zomer van 2016 allemaal rond de 25 leerlingen.
MIDDENBOUW 3.4.5
3. We starten met twee groepen 3, groep 3a en groep 3b.
4. Groep 4 blijft een groep met twee fulltime leerkrachten.
5. Groep 5 blijft gesplitst, groep 5a en groep 5b en zullen geplaatst worden in de boven ruimte aan het plein.

BOVENBOUW 6.7.8
6. Groep 7 blijft gesplitst en deze groepen blijven beneden. Groep 6a wordt groep 7b en groep 6b wordt groep   7a, zodat de leerlingen van lokaal wisselen.
7. Groep 8 wordt weer samengevoegd tot een groep. 

Een mooi boek geschreven!

Alle oudste kinderen van de gezinnen van onze school krijgen vandaag een mooi boek mee, geschreven door de kinderen van groep 5. De Verwilderde Tuin, een prachtig schrijf project met Harald Timmer. Sprookjes geschreven om voor te lezen aan de kleinere kinderen, wij wensen u veel leesplezier! Wij zijn er vreselijk trots op! Het Haarlems Dagblad heeft er een mooi artikel over geschreven, dat voegen we hierbij! Misschien doen we volgend jaar weer een mooi boeken project met Harald, dat hoort u nog van ons.

Spaarnesant benoemt nieuwe bestuurder

De raad van toezicht van Stichting Spaarnesant te Haarlem heeft besloten de heer Marten Elkerbout (57) per 1 augustus 2015 te benoemen als bestuurder van Spaarnesant. De heer Elkerbout is unaniem voorgedragen door de benoemingsadviescommissie, die bestond uit twee leden van de raad van toezicht, de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee schooldirecteuren, de waarnemend bestuurder en een teamleider vanuit het stafbureau. De heer Elkerbout heeft ruime management- en bestuurlijke ervaring binnen het voortgezet onderwijs. Hij is tot 1 augustus 2015 rector van het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en bestuurslid van de Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), waarbij leiderschap, daadkracht en verbinding als zijn sterke competenties naar voren komen. De raad van toezicht is blij met de benoeming. De heer Elkerbout heeft een sterke passie voor het openbaar onderwijs en een inspirerende visie op de ontwikkelingen in het onderwijs. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de heer Elkerbout snel thuis zal zijn in primair onderwijs. Met de heer Elkerbout kunnen Stichting Spaarnesant en de Spaarnesant scholen zich verder ontwikkelen als een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving voor de leerlingen en een professionele werkomgeving voor de leraren en de medewerkers. Stichting Spaarnesant is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Onder de stichting ressorteren 15 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De kernactiviteit is het verzorgen van openbaar primair en speciaal (basis) onderwijs in de gemeente Haarlem. Daarnaast heeft Stichting Spaarnesant nevenvestigingen van de scholen voor speciaal onderwijs in Heemskerk en Hoofddorp. Er werken ruim 900 mensen bij de stichting ten behoeve van het onderwijs aan ongeveer 6800 leerlingen. Stichting Spaarnesant maakt onderdeel uit van drie samenwerkingsverbanden: PO Zuid-Kennemerland, PO Haarlemmermeer en VO Zuid-Kennemerland

Jaarplanner 2015-2016 

De ouder-jaarplanner voor 2015-2016 ligt alweer bij de drukker en we hopen deze aan u in de laatste week voor de zomervakantie uit te kunnen delen! Hij is weer net zo mooi als de oude die we dit jaar gebruikten!

DigiDuif 

Alle ouders hebben een brief gehad via school van Digiduif. In deze brief staat precies hoe u zich moet aanmelden bij Digiduif. Doet u dit zo spoedig mogelijk. Hebt u hulp nodig? Laat het ons weten, we helpen u graag! We willen graag dat alle ouders z.s.m. te bereiken zijn via DigiDuif! Kijkt u ook eens naar de instellingen, u kunt aanvinken dat u wilt dat andere ouders uit de groep van uw kind uw contactgegevens kunnen zien.
Wilt u dit niet, dan deze mogelijkheid niet aanvinken!

De MR wordt opgesplitst in deelraden 

De medezeggenschapsraad van de Piramide heeft ervoor gekozen om op te gaan splitsen in zogenaamde deelraden. De MR is nu nog overkoepelend voor de drie scholen en we gaan dit z.s.m. loskoppelen. Dit betekent dat wij vanaf zo spoedig mogelijk, onze eigen “deelraad” krijgen. Die gaat dan heten MR van de Erasmus. Deze MR moet bestaan uit minimaal vier leden. Graag laten wij u weten dat de heer Fabio de Castro zich heeft aangemeld als nieuwe ouder van de MR, wij heten hem van harte welkom! De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid en heeft allerlei bevoegdheden om in te stemmen en te adviseren. De MR van de Erasmus komt eenmaal per twee maanden bijeen.

Like ons op FB!

OBS de Erasmus heeft een nieuwe facebook pagina, u vindt ons als u zoekt naar OBS de Erasmus. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                 Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) OBS de Erasmus en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer? 

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: administratie.erasmus@spaarnesant.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700