Nieuwsberichten

Van harte welkom op de Piramide Meerwijk!

De Piramide Meerwijk is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Piramide Meerwijk wordt bezocht door 250 kinderen. Deze zijn verdeeld over twaalf groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school. Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Piramide Meerwijk!
Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Belangrijke data de komende periode!

Maandag 15 september
Dinsdag 16 september 
Woensdag 17 september
Zondag 21 september 
Maandag 22 september
Dinsdag 30 september 
Woensdag 1 oktober  
Zaterdag 4 oktober  
Maandag 6 oktober  
Woensdag 8 oktober  
Donderdag 9 oktober 
HERFSTVAKANTIE 
Studiedag leerkrachten

Woensdag 22 oktober 
Donderdag 23 oktober 
Zondag 26 oktober  
Dinsdag 28 oktober  
Vrijdag 31 oktober  
Maandag 3 november 
Woensdag 5 november
Dinsdag 11 november 
Maandag 17 november
Vrijdag 28 november

Start verlengde schooldag groep 8
Prinsjesdag
2e Ouderraad vergadering
De herfst begint
Landelijke week tegen het pesten!
Inloopavond groep 1 – 8 van 18.00 – 19.00 uur
Start Kinderboekenweek thema: Feest!
Offerfeest!
Dag van de leraar!
3e Ouderraad vergadering
Afname pest enquete groep 3 t/m 8
Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober
Maandag 20 en dinsdag 21 oktober, alle kinderen zijn vrij!!

We gaan weer naar school!
NIO afname in groep 8
Start wintertijd 
De schoolfotograaf komt!
Strookje oudergesprekken inleveren
Start thema “Speel je mee?” bij de kleuters
Ouderraadsvergadering en luizencontrole
Sint Maarten
Start oudergesprekken groep 1 t/m 8
Groepen 2 t/m 8 krijgen het eerste rapport mee naar huis!

 
Nieuwe gezichten in de school, wij heten van harte welkom!
Maandag 1 september is juf Chantal Kruup gestart als vervanger voor juf Suzan Koopman. Juf Suzan is met zwangerschapsverlof en verwacht in oktober haar eerste kindje! Juf Chantal geeft op maandag, dinsdag en woensdag rekenondersteuning aan heel veel kinderen die wel wat extra’s kunnen gebruiken, heel fijn! Ook staat zij op donderdag en vrijdag in groep 4b, meester Martijn is helaas ziek geworden. Ook is sinds 1 september bij ons aan het werk juf Esin Sapmaz. Zij vervangt juf Cherriel, die in augustus haar baby kreeg, juf Esin geeft ondersteuning in groep 4a.

Inloopavond dinsdag 30 september

Dinsdag 30 september is het inloopavond van 18.00 uur tot 19.00 uur. U mag dan gezellig met uw kinderen naar school komen, daar kunnen zij al hun werkjes aan de ouders laten zien. Ook opa, oma, tantes en ooms zijn van harte welkom!

Volgende week de week tegen het pesten!


Vanaf maandag 22 september is het de week tegen het pesten! Daar gaan wij natuurlijk heel erg veel aandacht aan schenken! Want wij willen niet dat er gepest wordt op onze school, en we zijn trots op de goeie en fijne sfeer die hier heerst! Volgende week maandag ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief, een echte ANTI-PESTEN SPECIAL! Sinds dit schooljaar is onze Esther Hoefsmit anti-pest coordinator, u zult haar steeds meer zien in deze rol, wij zijn er blij mee!

De MR wordt opgesplitst in deelraden

Afgelopen week heeft de medezeggenschapsraad van de Piramide ervoor gekozen om op te gaan splitsen in zogenaamde deelraden. De MR is nu nog overkoepelend voor de drie scholen, terwijl de scholen zelf inmiddels helemaal los van elkaar functioneren. Dit is niet logisch. Het is logischer om medezeggenschap te organiseren voor de scholen zelf. Dit betekent dat wij vanaf zo spoedig mogelijk, onze eigen deelraad krijgen. Die gaat dan heten MR van de Piramide Meerwijk. Deze MR moet bestaan uit minimaal vier leden. Op dit moment nemen er twee collega’s zitting in de MR van de Piramide Meerwijk: juf Sonja en juf Gulsum. In de oudergeleding is mevrouw Debby Landmeier ons MR lid. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder die plaats wil nemen in de MR. Wilt u weten wat dit inhoudt? Neemt u contact op met juf Ruscha, wij zien u graag! 

Groep 5 gaat een boek schrijven!

Kent u hem nog? Onze eigen schoolschrijver de heer Harald Timmer?
Vorig jaar schreven de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 het boek “De Schrijfwedstrijd” met hem. Het geheel vonden wij zo ontzettend leuk en waardevol voor de kinderen, dat we ook dit schooljaar met hem samen een project gaan doen.
Deze keer is de keuze gevallen op groep 5. Groep 5 gaat een boek schrijven met Harald, een boek dat ook echt wordt uitgegeven! Behalve het avontuur van het maken van een boek, zal ook de schriftelijke en mondelinge taal-vaardigheid van de kinderen een enorme boost krijgen. Het zo intensief bezig zijn met taal zal van invloed zijn op het tekstbegrip, de woordenschat, de taalbeschouwing en schrijfvaardigheid van de kinderen.

Verlengde schooldag groep 8

Vandaag is een select gezelschap van groep 8 begonnen met een verlengde schooldag. Zij krijgen op maandag extra intensief begrijpend lezen van juf Maartje en juf Lizette. Op donderdag krijgt een andere groep extra rekenen van meester Pieter.

Nederlands voor ouders

Onlangs kreeg u een brief mee of u interesse had voor lessen in de Nederlandse taal van onze juf Judith Motshagen. En dat had u! Inmiddels hebben zo’n 15 moeders zich aangemeld, hartstikke leuk! De lessen starten na de herfstvakantie en u krijgt hier binnenkort een brief over. 

DigiDUIF

Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school.
 
Onze nieuwe manier van communiceren: digiDUIF

Voorlopig blijven alle kinderen berichten ontvangen op de manier zoals u dat nu van ons gewend bent. Pas als alles goed is ingeregeld en goed is uitgezet, gaan wij stapsgewijs over naar deze digitale manier van informatieverstrekking. Wij zullen u daar regelmatig over informeren.

 

Juf Cherriel heeft een baby!!

En jawel hoor, baby geboren!!

Cameron Maysum Mando is geboren op zondag 24 augustus 2014 om 14.20 uur. Hij woog bij zijn geboorte 3735 gram, een wolk van een baby!!! Juf Cherriel, van harte gefeliciteerd en heel veel geluk met Cameron!

Schoolgids 2014-2015 op de website
Op de website van onze school www.piramide-haarlem.nl vindt u de nieuwe schoolgids onder het kopje “informatie”. Komt deze niet in beeld? Soms helpt het om op F5 te drukken en als het ware het beeld te verversen! Probeert u het en u zult zien dat de schoolgids voor dit schooljaar tevoorschijn komt!

Advisering Voortgezet Onderwijs

Onze missie is dat wij “Uit de kinderen halen wat er in zit”, en in maart in groep 8 een optimaal passend advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs geven. Heeft uw kind de capaciteiten voor een VMBO-b of VMBO-t advies? Capaciteiten voor HAVO en/of VWO? Wij ondersteunen en begeleiden uw kind (eren) graag om te komen tot een optimaal leerresultaat. Gezien de uitstroom percentages van de afgelopen acht jaar, liggen wij uitstekend op koers en hebben wij van de onderwijsinspectie het volle vertrouwen dat wij de kinderen gemiddeld zelfs hoger laten uitstromen dan verwacht.


Een mooi en excellent resultaat dus!

 

Het uitstroomniveau van uw kind wordt al bepaald vanaf begin groep 6. Ook zal de normering voor de advisering de komende jaren landelijk strenger zijn. Voor ons reden om het onderwijs aanbod aan uw kind (eren) nog meer te intensiveren. Vanaf augustus 2014 willen wij de groepen 6 en 7 dus onderwijs geven in kleinere groepen.

Like ons op FB!
Sindskort heeft de Piramide Meerwijk een eigen Face Book pagina. OBS de Piramide Meerwijk. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Natuurlijk houden wij ook gewoon deze website! Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                        Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!
Bezoeken uw kind (eren) de Piramide Meerwijk en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer?
Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie   , maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: monique.valk@piramide-haarlem.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank! 

Verlof aanvragen
De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700