Nieuwsberichten

Van harte welkom op de Piramide Meerwijk!

De Piramide Meerwijk is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Piramide Meerwijk wordt bezocht door 250 kinderen. Deze zijn verdeeld over twaalf groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school. Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Piramide Meerwijk!
Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Ouderinformatie avond OBS de Piramide Meerwijk dinsdag 26 augustus 2014

 

18.30 uur     inloop met koffie

18.45 uur     gezamenlijke start in de aula

19.30 uur     ouders naar de klassen voor specifieke informatie

20.30 uur     einde van de avond.

 

Op deze avond informeren wij u over alle ontwikkelingen op onze school. Zowel in het algemeen als in het bijzonder! Ook stellen wij u voor aan al onze nieuwe teamleden.
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind (eren) dat u als ouder goed geïnformeerd bent over het reilen en zeilen op onze school. Wij zien u dan ook graag en heten u deze avond van harte welkom!

Tot dan!

Formatie 2014 – 2015 OBS de Piramide Meerwijk


Wie staat er volgend jaar in welke groep?

Directeur 

Plaatsvervangend directeur

Groep 1/2 A                 

Groep 1/2 B          

Groep 1/2 C           

Groep 3             

Groep 4a  

Groep 4b

Groep 5        

Groep 6a
Groep 6b 

Groep 7a 
Groep 7b                    

Groep 8          

Vakleerkracht gymnastiek 3 t/m 8

Vakleerkracht gymnastiek 1 t/m 4 

Intern begeleider VVE en groep 1-2

Intern Begeleider groep 3-8  

Administratie

Contact persoon   

Onderwijs ondersteuning 

 

 

Franse Lessen 

Logopedische ondersteuning 

Motorische remedial teaching

Gebouwbeheer, facilitaire dienst

Computerlessen groep 6 t/m 8

Muzieklessen groep 1 t/m 8 

Schoolarts 

 

Onderbouw coördinator  

Middenbouw coördinator 

Bovenbouw coördinator           

Taalspecialisten  

Rekenspecialist 

ICT-Coördinator 

Cultuur coördinator 

Anti pest coördinator

Website

Ruscha wijdeveld

Susan Prins

Violet Collin en Annemarie van Beekum

Ilja Sudmeier en Isis Gouw

Esther Hoefsmit en Mieke Weisscher

Ayse Sarihan en Makbule Karakoç

Astrid Mol

Maartje Bloemkolk en Martijn Gerfin

Sanae Azouagh en Violet Collin

Lieke Zeggelink en Neset Demirak

Jacqui Kuit Willemse

Sander van der Wal

Lizette Franchimon en Janneke Kerssens

Gulsum Uslu

Pieter Feenstra

Gregory Hellings

Esther Hoefsmit

Susan Prins

Monique Valk

Susan Prins

Sonja Duursma, Ilona Elstgeest, Manon van Gijzen,

 Makbule Karakoc, Violet Collin, Suzan Koopman,

Cherriel Mando, Neset Demiral

Neset Demiral

Gaby Bosboom

Carla van Leeuwen

Judith Wolkers

Annemarie van Beekum

Isis Gouw

Maria van Strien

 

Mieke Weisscher

Ayse Sarihan

Sander van der Wal

Susan Prins en Ayse Sarihan

Sander van der Wal

Sander van der Wal

Mieke Weisscher

Esther Hoefsmit

Paul Krooder

De formatie met een strik er om!          

 

Wij heten welkom een nieuwe leerkracht voor onze school mevrouw Jacqui Kuijt-Willemse. Juf Jacqui is een allround en uitstekende leerkracht met veel ervaring in het onderwijs, wij zijn erg blij met haar komst! Zij zal ons team vijf dagen per week komen versterken. Ook heten wij welkom juf Lieke Zeggelink. Juf Lieke is een bekend gezicht op de Piramide Meerwijk en we zijn ontzettend verheugd dat zij terug is bij ons.

Ook heten wij van harte welkom Gaby Bosman. Juf Gaby is logopedist van beroep en zal onze school twee dagen gaan ondersteunen met logopedische activiteiten voor kinderen die daar baat bij hebben. Ook zal zij kinderen ondersteunen met woordenschat en begrijpend lezen. Wij heten van harte welkom mevrouw Carla van Leeuwen. Zij gaat van groep 1 t/m groep 8 leerlingen ondersteunen die baat hebben bij motorische remedial teaching. Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom!

 

Voor volgend jaar gaan wij een aantal groepen splitsen om het onderwijs aan uw kinderen meer te kunnen intensiveren. Onze missie is dat wij uit de kinderen halen wat er in zit en toewerken naar een optimaal passend advies voor het voortgezet onderwijs in groep 8. De resultaten van de kinderen tellen mee voor het advies VO vanaf groep 6 en het uitgangspunt is dat hoe meer de leerlingen begeleid worden, des te meer zij optimaal kunnen leren. Reden voor de Piramide Meerwijk om de leerlingen van de groepen 6 en 7 volgend schooljaar in een kleinere setting les te geven. Wij hebben hiervoor prachtige nieuwe onderwijsruimte tot onze beschikking in voor heen het wijkcentrum! De ouders van de leerlingen van groepen 5, 6 en 7 hebben vandaag een nieuwsbrief gekregen over het voortgezet onderwijs. Ook hebben zij een uitnodiging ontvangen om maandag 30 juni om 18.30 uur naar onze informatie avond over dit onderwerp te komen. Zij horen ook z.s.m. waar en met wie de kinderen in een groep komen. De groepen 6a en 6b, 7a en 7b zullen dan leskrijgen in groepen tussen de 10 en 15 kinderen. Voor gymnastiek, schoolzwemmen, buiten spelen en schoolreisje zullen zij wel gewoon 1 groep blijven. Groepen 3a en 3b gaan over naar groepen 4a en 4b.

Advisering Voortgezet Onderwijs

Onze missie is dat wij “Uit de kinderen halen wat er in zit”, en in maart in groep 8 een optimaal passend advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs geven. Heeft uw kind de capaciteiten voor een VMBO-b of VMBO-t advies? Capaciteiten voor HAVO en/of VWO? Wij ondersteunen en begeleiden uw kind (eren) graag om te komen tot een optimaal leerresultaat. Gezien de uitstroom percentages van de afgelopen acht jaar, liggen wij uitstekend op koers en hebben wij van de onderwijsinspectie het volle vertrouwen dat wij de kinderen gemiddeld zelfs hoger laten uitstromen dan verwacht.


Een mooi en excellent resultaat dus!

 

Het uitstroomniveau van uw kind wordt al bepaald vanaf begin groep 6. Ook zal de normering voor de advisering de komende jaren landelijk strenger zijn. Voor ons reden om het onderwijs aanbod aan uw kind (eren) nog meer te intensiveren. Vanaf augustus 2014 willen wij de groepen 6 en 7 dus onderwijs geven in kleinere groepen.

Like ons op FB!
Sindskort heeft de Piramide Meerwijk een eigen Face Book pagina. OBS de Piramide Meerwijk. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Natuurlijk houden wij ook gewoon deze website! Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                        Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!
Bezoeken uw kind (eren) de Piramide Meerwijk en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer?
Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie   , maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: monique.valk@piramide-haarlem.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank! 

Verlof aanvragen
De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Geraldine, juf Monique, juf Suzan en sinds kort juf Makbule en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje, dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700