Nieuwsberichten

 

Van harte welkom op de Piramide Meerwijk!

De Piramide Meerwijk is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Piramide Meerwijk wordt bezocht door 250 kinderen. Deze zijn verdeeld over twaalf groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school. Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Piramide Meerwijk!
Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Hoera, onze school heeft een Registerdirecteur Onderwijs!

Juf Ruscha is vanaf vandaag, 16 april 2015, Registerdirecteur Onderwijs (RDO).
Dit betekent dat zij geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.
 
Het Schoolleidersregister PO is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich her registreren.

Belangrijke data de komende periode!

Maandag 1 juni
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Woensdag 3 juni
Maandag 8 juni

Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni
Zondag 14 juni
Maandag 15 juni
Donderdag 18 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Donderdag 2 juli

Bekendmaking van de nieuwe naam van de school
Start thema “Op reis”
Start Avond4daagse t/m vrijdag 5 juni
Kamp groep 8! Woensdag, donderdag en vrijdag
De "Kookclub" van de groepen 7 en 8 gaan naar het
Inspiratie Huis in Hoofddorp voor een kookles en certificaat!
Het boek van Harald Timmer en groep 5 komt uit!
Studiedag! Alle leerlingen zijn vrij!
Vaderdag!
Start oudergesprekken derde rapport
Start Ramadan!
Musical groep 8
Kleuterfeest groep 2
Laatste schooldag!

Nieuwe naam voor de school!

Op maandag 1 juni maken wij de nieuwe naam van de school bekend!
Wordt het de Optimist of de Toekomst of toch de Erasmus? Spannend hoor! Maar maandag 1 juni weten we het allemaal!!

Eerste exemplaar boek groep 5 wordt uitgereikt!

Op dinsdag 9 juni wordt in boekhandel de Vries op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem het eerste exemplaar van het boek “de Verwilderde Tuin” aangeboden aan de wethouder van onderwijs, de heer Merijn Snoek!
Onze eigen schoolschrijver de heer Harald Timmer, schreef vorig jaar met de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 het boek “De Schrijfwedstrijd”. Ook een prachtig boek geworden. Dit schooljaar schreven alle kinderen van groep 5 verhalen, onder begeleiding van Harald en juf Sanae. Behalve het avontuur van het maken van een boek, krijgen ook de schriftelijke en mondelinge taal-vaardigheid van de kinderen een enorme boost. Het zo intensief bezig zijn met taal zal van invloed zijn op het tekstbegrip, de woordenschat, de taalbeschouwing en schrijfvaardigheid van de kinderen. Komt u ook kijken naar onze debuterende schrijvertjes? U bent van harte welkom op dinsdag 9 juni!

Kooklessen voor groepen 7 en 8

Een heleboel kinderen hebben zich ingeschreven voor kooklessen, een hele leuke cursus die wij via een moeder van onze school en ouderraad kregen aangeboden. In groepjes van 8 leerlingen gaan zij op de maandagen aan de slag! Maandag 20 april zijn zij gestart en maakten heerlijke broodjes met allerlei gezonde dingen. “Koken zonder keuken” heten deze lessen, want wij hebben geen echte keuken op school. De kinderen vonden het geweldig! De maandagen in april en mei gaan er nog meer kinderen aan de slag na schooltijd en op 8 juni gaan zij met zijn allen naar HET INSPIRATIEHUIS in Hoofddorp om daar les te krijgen van een echte kok in een echte enorme keuken, hoe geweldig is dat? Wilt u foto’s zien? Gaat u naar onze FB pagina OBS de Piramide Meerwijk!

Leerdictee vanaf groep 3

Op maandag 23 maart hebben de leerlingen van groep 3 voor het eerst een leerdictee mee naar huis gekregen. Spannend hoor! De dictees helpen bij het aanleren van een huiswerkhouding op een eenvoudige manier. Het dictee wordt op maandag uitgedeeld en besproken in de groep. In groep 3 bestaat het dictee uit 12 woorden. Aan het eind van de week, op vrijdag, wordt het dictee overhoord. Juf Ayse en juf Makbule begeleiden dit proces zorgvuldig en de ouders van groep 3 krijgen een brief met tips voor het leren van het dictee. Mocht u desondanks nog vragen hebben over het dictee, dan bent u altijd van harte welkom! Wij wensen de kanjers van groep 3 heel veel succes met het dictee!

Engelse lessen in groep 5

Na de voorjaarsvakantie is juf Sanae begonnen met het geven van Engelse lessen in groep 5. De kinderen vinden het geweldig! Onze nieuwe digitale methode doet het ook echt heel erg goed, “Take it easy” heet de methode, de kinderen worden als het ware digitaal meegenomen in het Engels. Knap hoor! We are very happy together!

Basis Herhaling en Verrijking

De CITO toets periode van het midden van het jaar is weer voorbij, de rapport gesprekken zijn achter de rug en nu gaan we weer hard aan de slag met de laatste periode van dit schooljaar. Maar hoe krijgen de leerkrachten het voor elkaar om de kinderen allemaal een heel stuk verder te krijgen met de leerstof? Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wij werken volgens de BHV methode, dit verwijst naar Basis-Herhaling-Verrijking. In principe krijgen alle kinderen op de Piramide Meerwijk het basisaanbod van de lesstof die bij het leerjaar hoort waar het kind in zit. De leerlingen die het nog moeilijk vinden, krijgen extra herhaling in of buiten de klas. De kinderen die de stof al beheersen, worden volgens plan uitgedaagd met extra pittig pluswerk. Een systeem zodat ieder krijgt wat hij/zij nodig heeft! Na alle toetsen van CITO en de methodes gaan de IB’ers (juf Susan en juf Esther) met alle leerkrachten een nauwkeurige analyse maken met een plan waarin precies beschreven is wie wat nodig heeft voor welk vak, Opbrengst Gericht Werken heet dat. In de school hebben wij de beste leerkrachten voor de klassen, ook nog uitstekende ondersteuners. Zo hebben we juf Sonja, juf Ilona, juf Manon, juf Makbule, juf Esin, juf Judith Motshagen, juf Carla, juf Gaby en meester Neset. Op dit moment zijn alle nieuwe groepjes van start gegaan. De Sterretjesgroepen voor de kleuters zijn ook van start gegaan. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de pluskinderen (de Sterretjes) uit de groepen 1 en 2 extra uitgedaagd door juf Sonja en juf Ilona! Zij gaan aan de slag met letters, cijfers en andere interessante zaken, knap hoor!

DigiDuif 


Alle ouders hebben een brief gehad via school van Digiduif. In deze brief staat precies hoe u zich moet aanmelden bij Digiduif. Doet u dit zo spoedig mogelijk.
Hebt u hulp nodig? Laat het ons weten, we helpen u graag!
We willen graag dat alle ouders na de voorjaarsvakantie te bereiken zijn via DigiDuif!
Kijkt u ook eens naar de instellingen, u kunt aanvinken dat u wilt dat andere ouders uit de groep van uw kind uw contactgegevens kunnen zien.
Wilt u dit niet, dan deze mogelijkheid niet aanvinken!

De MR wordt opgesplitst in deelraden

De medezeggenschapsraad van de Piramide heeft ervoor gekozen om op te gaan splitsen in zogenaamde deelraden. De MR is nu nog overkoepelend voor de drie scholen en we gaan dit z.s.m. loskoppelen. Dit betekent dat wij vanaf zo spoedig mogelijk, onze eigen “deelraad” krijgen. Die gaat dan heten MR van de Piramide Meerwijk. Deze MR moet bestaan uit minimaal vier leden. Graag laten wij u weten dat de heer Fabio de Castro zich heeft aangemeld als nieuwe ouder van de MR, wij heten hem van harte welkom! De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid en heeft allerlei bevoegdheden om in te stemmen en te adviseren. De MR van de Piramide Meerwijk komt eenmaal per twee maanden bijeen. De volgende MR vergadering is op maandag 8 december op de Piramide Meerwijk.

Nederlands voor ouders

Voor de cursus Nederlands voor ouders hebben zich wel 20 moeders aangemeld, wat ontzettend fijn! De cursus is gestart op donderdag 23 oktober van 12.30 uur tot 14.00 uur en vanaf januari 2015 ook van 8.45 uur tot 10 uur! De cursus wordt gegeven door juf Judith Motshagen, die dit geheel vrijwillig en voor haar plezier gaat doen. Het is dus geen officiële cursus waarmee u een bepaald taalniveau kunt behalen, maar het is zeer zeker de moeite waard! Wij verzoeken de ouders om echt op tijd te komen! Wij verzamelen om 8.30 uur en 12.30 uur bij de rode bank, de lessen worden gegeven in ons lokaal bij de Meer (B.014) en het is prettig om daar met zijn allen naar toe te lopen! Dus komt u s.v.p. op tijd!! In de ochtend verzorgen wij ook opvang voor uw kleintje (s).

Advisering Voortgezet Onderwijs

Onze missie is dat wij “Uit de kinderen halen wat er in zit”, en in maart in groep 8 een optimaal passend advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs geven. Heeft uw kind de capaciteiten voor een VMBO-b of VMBO-t advies? Capaciteiten voor HAVO en/of VWO? Wij ondersteunen en begeleiden uw kind (eren) graag om te komen tot een optimaal leerresultaat. Gezien de uitstroom percentages van de afgelopen acht jaar, liggen wij uitstekend op koers en hebben wij van de onderwijsinspectie het volle vertrouwen dat wij de kinderen gemiddeld zelfs hoger laten uitstromen dan verwacht.

Een mooi en excellent resultaat dus!

Het uitstroomniveau van uw kind wordt al bepaald vanaf begin groep 6. Ook zal de normering voor de advisering de komende jaren landelijk strenger zijn. Voor ons reden om het onderwijs aanbod aan uw kind (eren) nog meer te intensiveren. Vanaf augustus 2014 hebben wij de groepen 6 en 7 gesplitst! Dit betekent dat de kinderen voorlopig les krijgen in groepen van rond de 15 leerlingen, wat een heerlijke rust en echt goed en intensief onderwijs!

Like ons op FB!
De Piramide Meerwijk heeft een eigen Facebook pagina. OBS de Piramide Meerwijk. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Natuurlijk houden wij ook gewoon deze website! Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                        Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) de Piramide Meerwijk en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer?

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: monique.valk@piramide-haarlem.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700