Nieuwsberichten

Van harte welkom op de Piramide Meerwijk!

De Piramide Meerwijk is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Piramide Meerwijk wordt bezocht door 250 kinderen. Deze zijn verdeeld over twaalf groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school. Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Piramide Meerwijk!
Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Belangrijke data de komende periode!

Maandag 17 november
Vrijdag 28 november
Woensdag 3 december
Donderdag 4 december
Woensdag 17 december
Donderdag 18 december

Start oudergesprekken groep 1 t/m 8
Groepen 2 t/m 8 krijgen 1e rapport mee naar huis
5 e Ouderraadvergadering
Sinterklaasfeest op de Piramide Meerwijk
Kerstdiner!
Kerst Musical Uitvoering!

Kerstvakantie van maandag 22 december t/m zondag 4 januari 2015

Maandag 5 januari 
Maandag 5 januari 
Woensdag 7 januari 
Maandag 12 januari 
Maandag 19 januari 
Woensdag 21 januari
Maandag 9 februari 
Woensdag 11 februari
Zaterdag 14 februari 
Maandag 16 februari 
Dinsdag 17 februari 
Vrijdag 20 februari
We gaan weer naar school!
Start van de vierde kleuter-instroomgroep de ochtenden
6e ouderraadsvergadering
Start CITO M-periode groepen 1 t/m 8 t/m 30 januari
Groepen 6 naar de Schouwburg
Start Nationale Voorleesdagen met een voorleesontbijtje!
Brieven oudergesprekken 2e ronde mee naar huis
7e ouderraadsvergadering
Valentijnsdag
Start Kleuterthema “Wat loopt en vliegt daar?”
Inloopavond in alle groepen!
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

Voorjaarsvakantie van maandag 23 februari t/m zondag 1 maart 2015

Maandag 2 maart
Maandag 2 maart
We gaan weer naar school!
Groep 1d draait hele dagen!

Sint Maarten, Sint Maarten . . . . .

Op basisschool de Piramide Meerwijk knutselt iedere leerling in deze periode een mooie lampion! Dit jaar hebben we het lampionnen knutselen per bouw geregeld. De kinderen mochten kiezen uit verschillende modellen: de Taart Lampion of de Uil Lampion of de Raket Lampion, de Pompoen Lampion of de Vleermuis. Kinderen vinden het heerlijk om te knutselen en er iets moois van te maken. Intussen leert juf Isis alle groepen allerlei Sint Maarten liedjes aan, hoe leuk is dat? Op dinsdag 11 november gaan alle kleutergroepen langs bij de midden en bovenbouwgroepen met hun zelf geknutselde lampionnetjes. Zij zingen dan voor de andere kinderen, de juffen en meesters en gaan alle kantoren langs. Natuurlijk krijgen zij allemaal wat lekkers J! We wensen alle kinderen heel veel plezier en veel snoep op 11 november!!

Dit zijn de uilen lampionnetjes! Wilt u nog meer foto’s bewonderen? Kijkt u op onze Facebook pagina (OBS de Piramide Meerwijk)!

De schoolfotograaf

Afgelopen dinsdag was de schoolfotograaf op onze school. Voor deze keer hebben we alleen de groepen op de foto gezet en foto’s gemaakt van de individuele kinderen. Voor de broertjes en zusjes in de school en de PSZ komt de fotograaf terug op maandag 17 november! Helaas kunnen er geen kleinere broertjes/zusjes meer op de foto. Hoe de verwerking gaat en de betaling, krijgt u van ons nog te horen!

De MR wordt opgesplitst in deelraden

De medezeggenschapsraad van de Piramide heeft ervoor gekozen om op te gaan splitsen in zogenaamde deelraden. De MR is nu nog overkoepelend voor de drie scholen en we gaan dit z.s.m. loskoppelen. Dit betekent dat wij vanaf zo spoedig mogelijk, onze eigen “deelraad” krijgen. Die gaat dan heten MR van de Piramide Meerwijk. Deze MR moet bestaan uit minimaal vier leden. We zijn nog op zoek naar nieuwe ouders. Juf Ruscha zal u mogelijk vragen of u zich verkiesbaar wilt stellen voor deelname aan de MR van de Piramide Meerwijk. De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid en heeft allerlei bevoegdheden om in te stemmen en te adviseren. De MR van de Piramide Meerwijk komt eenmaal per twee maanden bijeen.

Groep 5 gaat een boek schrijven!

Kent u hem nog? Onze eigen schoolschrijver de heer Harald Timmer?
Vorig jaar schreven de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 het boek “De Schrijfwedstrijd” met hem. Het geheel vonden wij zo ontzettend leuk en waardevol voor de kinderen, dat we ook dit schooljaar met hem samen een project gaan doen.
Deze keer is de keuze gevallen op groep 5. Groep 5 gaat een boek schrijven met Harald, een boek dat ook echt wordt uitgegeven! Behalve het avontuur van het maken van een boek, zal ook de schriftelijke en mondelinge taal-vaardigheid van de kinderen een enorme boost krijgen. Het zo intensief bezig zijn met taal zal van invloed zijn op het tekstbegrip, de woordenschat, de taalbeschouwing en schrijfvaardigheid van de kinderen.

Verlengde schooldag groep 8

Tegenwoordig is een select gezelschap van groep 8 bezig met een verlengde schooldag. Zij krijgen op maandag extra intensief begrijpend lezen van juf Maartje en juf Lizette. Op donderdag krijgt een andere groep extra rekenen van meester Pieter.

Nederlands voor ouders

Voor de cursus Nederlands voor ouders hebben zich wel 20 moeders aangemeld, wat ontzettend fijn! De cursus is gestart op donderdag 23 oktober van 12.30 uur tot 14.00 uur. De cursus wordt gegeven door juf Judith Motshagen, die dit geheel vrijwillig en voor haar plezier gaat doen. Het is dus geen officiële cursus waarmee u een bepaald taalniveau kunt behalen, maar het is zeer zeker de moeite waard!

Schoolgids 2014-2015 op de website
Op de website van onze school www.piramide-haarlem.nl vindt u de nieuwe schoolgids onder het kopje “informatie”. Komt deze niet in beeld? Soms helpt het om op F5 te drukken en als het ware het beeld te verversen! Probeert u het en u zult zien dat de schoolgids voor dit schooljaar tevoorschijn komt!

Advisering Voortgezet Onderwijs

Onze missie is dat wij “Uit de kinderen halen wat er in zit”, en in maart in groep 8 een optimaal passend advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs geven. Heeft uw kind de capaciteiten voor een VMBO-b of VMBO-t advies? Capaciteiten voor HAVO en/of VWO? Wij ondersteunen en begeleiden uw kind (eren) graag om te komen tot een optimaal leerresultaat. Gezien de uitstroom percentages van de afgelopen acht jaar, liggen wij uitstekend op koers en hebben wij van de onderwijsinspectie het volle vertrouwen dat wij de kinderen gemiddeld zelfs hoger laten uitstromen dan verwacht.


Een mooi en excellent resultaat dus!

 

Het uitstroomniveau van uw kind wordt al bepaald vanaf begin groep 6. Ook zal de normering voor de advisering de komende jaren landelijk strenger zijn. Voor ons reden om het onderwijs aanbod aan uw kind (eren) nog meer te intensiveren. Vanaf augustus 2014 willen wij de groepen 6 en 7 dus onderwijs geven in kleinere groepen.

Like ons op FB!
De Piramide Meerwijk heeft een eigen Facebook pagina. OBS de Piramide Meerwijk. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Natuurlijk houden wij ook gewoon deze website! Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                        Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!
Bezoeken uw kind (eren) de Piramide Meerwijk en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer?
Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: monique.valk@piramide-haarlem.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank! 

Verlof aanvragen
De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700