Nieuwsberichten

Van harte welkom op de Piramide Meerwijk!

De Piramide Meerwijk is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. De school ligt op een eiland omgeven door een ringgracht. De Piramide Meerwijk wordt bezocht door 250 kinderen. Deze zijn verdeeld over twaalf groepen. Tevens zijn aan de school verbonden drie peutergroepen van Peuterspeelzaal Meerwijk (SKOS). Zodra u de school binnenkomt, voelt u aan de sfeer dat het hier goed vertoeven is. De sfeer is vriendelijk, gezellig en in de klassen is het rustig zodat de kinderen zich goed kunnen concentreren. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen, zich goed voelen en weten dat een professioneel team van leraren, assistenten en ondersteuners voor hen klaar staat.
Daarnaast willen wij samen met u en met hen het beste uit de kinderen halen en hen begeleiden tot optimaal leren. De afgelopen jaren zijn wij enorm gegroeid met nieuwe leerlingen, daar zijn wij blij mee. Vanaf schooljaar 2014-2015 zetten wij in op kleinere groepen in de bovenbouw. Door onderwijs in een kleinere groep, krijgen alle leerlingen optimale aandacht en begeleiding van de leerkracht. Wilt u meer weten?
Zoekt u nog een plek voor uw kind? Neemt u contact op met de directie van de school. Namens het voltallige team, heet ik u van harte welkom op de Piramide Meerwijk!
Ruscha Wijdeveld, directeur, 023 – 5338700, vult u het contact formulier in of stuurt u een mail naar meerwijk@piramide-haarlem.nl

Burgemeester van Haarlem leest voor uit Boer Boris op OBS de Piramide Meerwijk!
We hebben een prachtige ochtend gehad, dank u wel burgemeester!
Wilt u nog meer foto's zien?
Gaat u naar onze FB pagina OBS de Piramide Meerwijk, daar vindt u ze allemaal!

Belangrijke data de komende periode!

Maandag 12 januari 
Vrijdag 16 januari
Maandag 19 januari 
Woensdag 21 januari
Woensdag 21 januari
Maandag 9 februari
Woensdag 11 februari
Zaterdag 14 februari
Maandag 16 februari
Dinsdag 17 februari
Vrijdag 20 februari
Start CITO M-periode groepen 1 t/m 8 t/m 30 januari
Sluitingsdatum nieuwe naam voor de school!
Groepen 6 naar de Schouwburg
Start Nationale Voorleesdagen met een Voorleesontbijt
De burgemeester van Haarlem komt voorlezen in groep 3!
Brieven oudergesprekken 2e ronde mee naar huis
7e ouderraadsvergadering
Valentijnsdag
Start Kleuterthema “Wat loopt en vliegt daar?”
Inloopavond in alle groepen!
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

Voorjaarsvakantie van maandag 23 februari t/m zondag 1 maart 2015

Maandag 2 maart 
Maandag 2 maart 
Maandag 9 maart 
Woensdag 11 maart
Dinsdag 17 maart
Woensdag 18 maart
Vrijdag 20 maart
Zaterdag 28 maart
Dinsdag 31 maart
Donderdag 31 maart
Donderdag 2 april
We gaan weer naar school!
Groep 1d draait hele dagen!
Start oudergesprekken groep 1 t/m 8
8e Ouderraadvergadering, luizencontrole
Jinc bliksem stages groep 7 en 8
Jinc bliksem stages groep 7 en 8
Groepen 1 t/m 8 krijgen rapport mee naar huis
Zomertijd, de klok gaat één uur vooruit
Afname pest enquête
Vandaag schoolsparen
De paashaas hupst rond

Paasvakantie van vrijdag 3 t/m maandag 6 april 2015

De burgemeester komt voorlezen in groep 3!

Op woensdag 21 januari ontvangen wij burgemeester Bernt Schneiders in groep 3. Hij komt voorlezen bij het Nationale Voorlees Ontbijt! Hoe leuk is dat? Het Nationale Voorlees Ontbijt luidt de Nationale voorleesdagen in, een campagne die aan ouders en opvoeders wil laten zien hoe ontzettend goed en leuk voorlezen is voor (kleine) kinderen. Voor dit voorleesontbijt krijgen alle ouders ook nog een aparte brief en een uitnodiging!

Een nieuwe naam voor de school!

In het voorjaar van 2015 willen wij een nieuwe naam kiezen voor onze school! We vragen alle collega’s, ouders, kinderen en andere betrokkenen bij onze school om mee te doen met onze prijsvraag! Welke ingezonden naam wij uiteindelijk kiezen, kan een hele mooie prijs winnen! U kunt uw inzending mailen naar nieuwenaam@piramide-haarlem.nl Wij hopen op veel suggesties en ideeën! Behalve een naam staan wij ook open voor een motto en een ontwerp van een logo! Spannend! Voorjaar 2015 wordt de nieuwe naam bekend gemaakt. Vrijdag 16 januari is de sluitingsdatum voor uw idee!!!

Start van een schoolkoor!

De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 hebben vorige week een brief mee gekregen waarin hen gevraagd is of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan een schoolkoor. Het is de bedoeling dat juf Isis op vrijdag (na de kerstvakantie) gaat starten met een koor en toewerkt met de kinderen naar een voorstelling eind maart 2015. Juf Isis is onze muziek docent, die alle muzikale omlijsting op onze school verzorgt. De kinderen die mee doen krijgen hier nog een speciale brief over.

Start Franse lessen groep 6

Meester Neset is begonnen met lessen Frans voor de leerlingen van groep 6! Nous sommes tres heureux! De lessen zijn op maandag na schooltijd.

Engelse lessen starten in groep 5 in januari 2015

Na de kerstvakantie starten de kinderen van groep 5 ook met de Engelse lessen van onze methode “Take it easy”. Heel erg fijn, dat maakt de overgang naar de bovenbouw voor onze 5e groepers straks nog soepeler!

De leerdictees vernieuwd!

Na de kerstvakantie krijgen de groepen 4 t/m 8 nieuwe leerdictees. Iedere week krijgen de leerlingen twee spreekwoorden/gezegdes aangeboden. De leerdictees zijn helemaal geactualiseerd. Onze leerdictees werken fantastisch, de spellingresultaten zijn ver boven het landelijk gemiddelde en daar zijn wij supertrots op! U kunt als ouders er zorg voor dragen dat de kinderen serieus het dictee leren, iedere dag oefenen en overschrijven helpt! Ook starten wij eind januari met echt leerdictee huiswerk voor alle kinderen van groep 3! Zij zullen iedere week 12 woordjes mee naar huis krijgen dat zij gaan oefenen en oefenen! Op vrijdag krijgen zij een echt dictee net zoals de andere kinderen van de school, knap hoor!

De MR wordt opgesplitst in deelraden

De medezeggenschapsraad van de Piramide heeft ervoor gekozen om op te gaan splitsen in zogenaamde deelraden. De MR is nu nog overkoepelend voor de drie scholen en we gaan dit z.s.m. loskoppelen. Dit betekent dat wij vanaf zo spoedig mogelijk, onze eigen “deelraad” krijgen. Die gaat dan heten MR van de Piramide Meerwijk. Deze MR moet bestaan uit minimaal vier leden. Graag laten wij u weten dat de heer Fabio de Castro zich heeft aangemeld als nieuwe ouder van de MR, wij heten hem van harte welkom! De medezeggenschapsraad denkt mee met het schoolbeleid en heeft allerlei bevoegdheden om in te stemmen en te adviseren. De MR van de Piramide Meerwijk komt eenmaal per twee maanden bijeen. De volgende MR vergadering is op maandag 8 december op de Piramide Meerwijk.

Groep 5 gaat een boek schrijven!

Kent u hem nog? Onze eigen schoolschrijver de heer Harald Timmer?
Vorig jaar schreven de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 het boek “De Schrijfwedstrijd” met hem. Het geheel vonden wij zo ontzettend leuk en waardevol voor de kinderen, dat we ook dit schooljaar met hem samen een project gaan doen.
Deze keer is de keuze gevallen op groep 5. Groep 5 gaat een boek schrijven met Harald, een boek dat ook echt wordt uitgegeven! Behalve het avontuur van het maken van een boek, zal ook de schriftelijke en mondelinge taal-vaardigheid van de kinderen een enorme boost krijgen. Het zo intensief bezig zijn met taal zal van invloed zijn op het tekstbegrip, de woordenschat, de taalbeschouwing en schrijfvaardigheid van de kinderen.

Nederlands voor ouders

Voor de cursus Nederlands voor ouders hebben zich wel 20 moeders aangemeld, wat ontzettend fijn! De cursus is gestart op donderdag 23 oktober van 12.30 uur tot 14.00 uur. De cursus wordt gegeven door juf Judith Motshagen, die dit geheel vrijwillig en voor haar plezier gaat doen. Het is dus geen officiële cursus waarmee u een bepaald taalniveau kunt behalen, maar het is zeer zeker de moeite waard! Wij verzoeken de ouders om echt op tijd te komen! Wij verzamelen om 12.30 uur bij de rode bank, de lessen worden gegeven in ons lokaal bij de Meer (B.014) en het is prettig om daar met zijn allen naar toe te lopen! Dus komt u s.v.p. op tijd!!

Advisering Voortgezet Onderwijs

Onze missie is dat wij “Uit de kinderen halen wat er in zit”, en in maart in groep 8 een optimaal passend advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs geven. Heeft uw kind de capaciteiten voor een VMBO-b of VMBO-t advies? Capaciteiten voor HAVO en/of VWO? Wij ondersteunen en begeleiden uw kind (eren) graag om te komen tot een optimaal leerresultaat. Gezien de uitstroom percentages van de afgelopen acht jaar, liggen wij uitstekend op koers en hebben wij van de onderwijsinspectie het volle vertrouwen dat wij de kinderen gemiddeld zelfs hoger laten uitstromen dan verwacht.

Een mooi en excellent resultaat dus!

Het uitstroomniveau van uw kind wordt al bepaald vanaf begin groep 6. Ook zal de normering voor de advisering de komende jaren landelijk strenger zijn. Voor ons reden om het onderwijs aanbod aan uw kind (eren) nog meer te intensiveren. Vanaf augustus 2014 hebben wij de groepen 6 en 7 gesplitst! Dit betekent dat de kinderen voorlopig les krijgen in groepen van rond de 15 leerlingen, wat een heerlijke rust en echt goed en intensief onderwijs!

Like ons op FB!
De Piramide Meerwijk heeft een eigen Facebook pagina. OBS de Piramide Meerwijk. Op deze pagina vindt u allerlei informatie en foto’s van activiteiten. Natuurlijk houden wij ook gewoon deze website! Wij vinden het leuk als u ons “liked” en een beoordeling geeft aan de school. Geeft u ons 1, 2, 3, 4 of 5 sterren? Wij zijn benieuwd!                                        Klik op logo ->

Nieuwe kinderen inschrijven!

Bezoeken uw kind (eren) de Piramide Meerwijk en hebt u thuis nog een kind van 0 jaar? Of een kindje van 1 jaar? Van 2 jaar? Van 3 jaar? En weet u zeker dat u voor dit kind een plaatsje wilt op onze school als het 4 jaar is? Wacht u dan niet langer en maakt u s.v.p. zo snel mogelijk een afspraak met juf Ruscha voor de inschrijving!! Wij hebben voor de komende jaren al goed gevulde groepen en reserveren graag een plaatsje voor de kleine! Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang! Ook kunt u het contactformulier op onze website invullen, u wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.

Hebben wij uw correcte telefoonnummer?

Regelmatig overkomt het ons dat wij een ouder dringend nodig hebben, maar dat we niet het juiste telefoonnummer hebben! Mobiele telefoonnummers veranderen vaak, daar zit het hem in! Lieve ouders, zorgt u s.v.p. dat u bereikbaar bent voor de school!! Als uw kind bijvoorbeeld ziek is, is het echt noodzakelijk dat wij u kunnen bereiken! U kunt uw nieuwe telefoonnummer afgeven op school bij juf Monique van de administratie, maar u kunt het ons ook via de mail laten weten: monique.valk@piramide-haarlem.nl onder vermelding van naam en groep van uw kind. Alvast dank!

Verlof aanvragen

De periode voor of na de zomervakantie is een periode waarin ouders meer ruimte willen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof is echter nooit mogelijk volgens de leerplichtwet. “Minder druk op de weg” of “goedkopere vliegtickets” is geen geldige reden voor verlof. Een geldige reden kan zijn bijvoorbeeld aard van het werk van de ouder. De leerplichtwet heeft de regels rond het verlenen van verlof aangescherpt en ook de scholen moeten zich hier aan houden. Wij vragen u om minimaal zes weken van te voren verlof aan te vragen en aan te tonen dat het binnen de regels van de leerplichtwet valt. Scholen moeten zich naar leerplicht verantwoorden. De kans is altijd aanwezig dat de leerplicht ambtenaar de school bezoekt om alle verlofaanvragen samen met de directeur door te nemen. Verlof na de zomervakantie in de eerste week van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan. De meeste aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar leerplicht. In het informatierek vindt u folders die speciaal over dit onderwerp gaan. Wilt u evengoed meer weten? Surft u naar www.leerplicht.nl

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Op school hebben wij een aantal collega’s dat als extra taak Brand Hulp Verlener opgeleid is. Zij worden ieder jaar getraind op (herhalings-) cursus en zijn verantwoordelijk voor het houden van de brandoefeningen, instructies aan het team en het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Juf Lizette (van groep 7) is coördinator van dit team van BHV’ers dat verder bestaat uit juf Ayse, juf Monique, juf Suzan, juf Makbule, juf Carla en meester Neset. Gebeurt er een ongelukje, dan komt er altijd een BHV’er bij om te beoordelen wat er moet gebeuren en of het zien van een arts noodzakelijk is. Heeft uw kind een klein ongelukje en daardoor een schram of schaafwond? Het wordt ter plekke behandeld en ook wordt een kind altijd gerust gesteld, want het is altijd even schrikken! Bij ernstiger incidenten, wordt u als ouder altijd als eerste op de hoogte gebracht. Mocht zich een klein incident voordoen of heeft uw kind een klein schaafwondje o.i.d., dan vult de leerkracht het “kleine verwondingen” formulier in en geeft dat met het kind met naar huis, zodat u weet wat er gebeurd is. Om de communicatie vlot te laten verlopen vragen wij u daarom altijd uw meest recente telefoonnummer door te geven op school als daar een verandering in is, zodat u als ouder altijd goed bereikbaar bent.

 

obs De Piramide Meerwijk
Erasmuslaan 3
2037 LA  HAARLEM
023 5338700